W aptece każdorazowo na zmianie musi być obecny farmaceuta, który posiada 5-letni staż pracy lub 3-letni w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok NSA odbiega od dotychczasowej, kilkunastoletniej praktyki stosowania przepisów, która dopuszczała samodzielne wykonywanie usług farmaceutycznych przez każdego farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Zaproponowana przez Naczelną Radę Aptekarską poprawka zakłada, że w przypadku nieobecności kierownika apteki, która trwa do 30 dni, będzie on zobowiązany do upoważnienia jednego z obecnych farmaceutów do wykonywania zadań kierowniczych. Jeżeli nieobecność będzie trwała powyżej 30 dni, kierownik zobowiązany będzie wyznaczyć zastępcę spośród farmaceutów, którzy posiadają co najmniej 5-letni staż lub 3-letni w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, stosowanie przepisów Prawa farmaceutycznego zgodnie z wyrokiem nie ma uzasadnienia merytorycznego w zakresie wymogu obecności w aptece farmaceuty z zaproponowanym stażem. Wykładnia taka pozbawiłaby pracy ok. 6000 młodych farmaceutów, pogłębiony zostałby także problem zapewnienia przez apteki dyżurów w święta, soboty i niedziele.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA