Braster nie generuje przychodów na poziomie pozwalającym pokryć koszty funkcjonowania firmy. Nie doszła również do skutku emisja akcji spółki serii K. Zarząd ocenia w związku z tym, iż 29 maja 2019 r. spółka nie będzie dysponowała środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł.

Trudności mają związek także z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Zarząd podjął decyzję o zwołaniu na 28 maja zgromadzenia obligatariuszy, które zajmie się zmianą terminu wykupu obligacji na 29 listopada 2020 r., zmianą terminu płatności odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu, poprzez okresową amortyzację ich wartości nominalnej.

Zarząd ma nadzieję, że przesunięcie terminu wykupu obligacji i umożliwienie ich okresowej amortyzacji, przy jednoczesnym zaangażowaniu kapitałowym European High Growth Opportunities Securitization Fund – w postaci obejmowania kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje – pozwoli na całkowite zrealizowanie zobowiązań wobec obligatariuszy.

Braster poinformował o zawarciu warunkowej umowy z funduszem zarządzanym przez brytyjską grupę Alpha Blue Ocean, na mocy której spółka ma pozyskać do 44 mln zł finansowania.

Red.

Braster: rejestracja systemu diagnostyki w USA

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA