Breast Cancer Unit to program dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. Minister zdrowia podpisał projekty rozporządzeń implementujących nowy model organizacyjny opieki nad pacjentkami z nowotworem piersi.

Breast Cancer Unit wprowadzają trzy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu:

 • leczenia szpitalnego,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej.

Dzięki temu powstaną wyspecjalizowane jednostki przeznaczone dla pacjentów z rakiem piersi, zapewniające im kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego. W ośrodkach BCU będą przyjmować lekarze różnych specjalności, m.in. onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, specjaliści od chemioterapii i radioterapii, psycholodzy kliniczni, rehabilitanci. Taki model organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi funkcjonuje w wieku krajach.

– Liczymy na poprawę efektywności leczenia. Pacjent, trafiając do ośrodka referencyjnego BCU, będzie miał opiekę od diagnostyki, przez leczenie i rehabilitację, po monitoring skuteczności leczenia po zakończeniu procesu terapeutycznego – mówi wiceminister Sławomir Gadomski.

Cancer unity jako model kompleksowej opieki onkologicznej

Tworzenie unitów wynika z potrzeby zwiększenia skuteczności leczenia chorób nowotworowych. Niektóre z propozycji, wzorem innych krajów, związane są z tworzeniem tzw. unitów narządowych, czyli wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się kompleksowo diagnostyką i leczeniem nowotworów jednego narządu lub układu.

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia implementujące tworzenie unitów opierają się na założeniach, które są podobne lub spójne dla większości rodzajów nowotworów. Najważniejsze z założeń obejmują:

 1. określenie wymagań jakościowych i organizacyjnych dla wybranych świadczeń gwarantowanych,
 2. określenie doświadczenia wymaganego do diagnozowania i leczenia zaawansowanych przypadków nowotworów, zdefiniowane głównie przez ilość wykonanych badań i zabiegów operacyjnych;
 3. możliwość wykonania świadczeń możliwie wysokiej jakości, także blisko pacjenta, jak:
  • profilaktyczne programy zdrowotne,
  • programy lekowe,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • leczenie szpitalne,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • leczenie bólu,
  • diagnostyka genetyczna,
  • radioterapia, chemioterapia;
 4. możliwość prospektywnego monitorowania wskaźników leczenia onkologicznego poprzez mierniki oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kolejne cele, które będą podejmowane w unitach, to:

 • odwrócenie procesu rozpoznawania choroby w późnym stadium zaawansowania,
 • zapewnienie właściwej koordynacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
 • skupienie poszczególnych etapów leczenia pacjenta,
 • stałe, niezależne od danej placówki medycznej monitorowanie wyników (jakości) leczenia

TW (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/genomed-badania-w-ramach-diagnostyki-onkologicznej/

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA