Centrum Onkologii w Warszawie i Gliwicach przyznano ponad 44 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przeznaczone są na rozbudowę i zakup sprzętu. Oba ośrodki zyskają nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz narzędzia zapewniające diagnostykę i leczenie na światowym poziomie.

Fundusze dla Centrum Onkologii w Warszawie zostaną przeznaczone na rozbudowę Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej. Realizacja projektu pozwoli na podnoszenie jakości i dostępności udzielanych świadczeń w zakresie chorób nowotworowych, poprzez modernizację i unowocześnienie bazy aparaturowej radioterapii.

Z kolei pieniądze przekazane Centrum Onkologii w Gliwicach pozwolą na sfinansowanie zakupu i montażu dwóch akceleratorów liniowych oraz na przeprowadzenie prac adaptacyjnych bunkrów, w celu instalacji nowych akceleratorów w Zakładzie Radioterapii.

Od 2016  r. na inwestycje w onkologię przeznaczono 1,5 mld zł. Przyjęto do realizacji 149 projektów. Z dotacji Ministerstwa Zdrowia sfinansowano 44 przedsięwzięcia na łączną kwotę 523 mln zł. 142 mln zł przeznaczono na sprzęt i aparaturę medyczną.

Ze środków unijnych finansowanie otrzymały 23 inwestycje na sumę 408 mln zł. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zrealizowane zostały 82 inwestycje na kwotę 531 mln zł.

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Czytaj:

Nowoczesne terapie onkologiczne – dostępność i efekty

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA