DOZ przekroczył ustawowy limit koncentracji aptek – twierdzi Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Chce cofnięcia zezwoleń 413 aptekom DOZ w 15 województwach, w związku z przekroczeniem przez nie ustawowych limitów koncentracji. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) uchylił zaskarżone przez Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) postanowienie warmińsko-mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego (WIF), dotyczące oddalenia wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek dla największej sieci w Polsce – DOZ, z uwagi na naruszenie limitu koncentracji aptek 1% w województwie.

Na bazie przedstawionych przez ZAPPA dokumentów GIF wskazał na wysokie prawdopodobieństwo dojścia do naruszenia przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, co przemawia za działaniami na rzecz ograniczenia koncentracji aptek.

ZAPPA przekazał analizę, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzonych jest 46 aptek ogólnodostępnych pod nazwą „DOZ”, „Dbam o Zdrowie”, „Apteka DOZ”, „Apteka Dbam o Zdrowie” i in. 21 z nich to apteki franczyzowe DOZ S.A., natomiast 25 należy do spółek grupy kapitałowej DOZ S.A. Związek wnioskował o cofnięcie 21 spółkom należącym do grupy kapitałowej DOZ zezwolenia na prowadzenie aptek.

WIF odmówił wszczęcia postępowania z urzędu uznając, że cele statutowe i zadania ZAPPA stoją w sprzeczności z wnioskowanym cofaniem zezwoleń prowadzących do ograniczenia, a nie rozwoju rynku. Jednocześnie ocenił, że nie wykazano interesu społecznego dla cofnięcia omawianych zezwoleń. Związek wniósł sprawę do GIF, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia twierdząc, że WIF dokonał błędnej oceny przesłanek podniesionych w naszym wniosku.

Zdaniem GIF, na skutek błędnej oceny przesłanek do wszczęcia postępowania WIF nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego oraz nie ustalił wszystkich okoliczności sprawy, co skutkowało bezzasadną odmową wszczęcia postępowania.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku ZAPPA, liczba aptek prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim, w dniu złożenia wniosku, oscylowała w granicach 450 aktywnych aptek ogólnodostępnych, co skutkowało ustaleniem, że jednoprocentowy próg maksymalnej ustawowej koncentracji aptek prowadzonych przez jeden podmiot i podmioty przez niego kontrolowane wynosi 4 apteki – stwierdził GIF.

Red. (źródło: ZAPPA)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/przejecia-medix-przez-doz-i-dolnoslaskiej-grupy-aptecznej-przez-panathe/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA