Gruźlica znów zbiera żniwo w naszym kraju. W 2018 r. zarejestrowano w Polsce 5487 zachorowań. 3439 przypadków odnotowano w miastach, zaś 2048 na wsi – wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Gruźlica jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie wywołanych przez pojedynczy czynnik zakaźny. Ostatnie dostępne dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2017 r. wskazują, że na gruźlicę zachorowało na świecie 10 mln osób. W 2017 r. w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego stwierdzono łącznie 55 tys. 337 przypadków gruźlicy.

Gruźlica jest chorobą zakaźną, może zaatakować praktycznie każdy narząd lub wiele z nich jednocześnie. Statystycznie najczęściej atakuje płuca. Gruźlicą można zarazić się przez bliski kontakt, np. długotrwałe przebywanie w pomieszczeniu z osobą, która kaszle, odkrztusza, mówi lub głośno się śmieje. Prątki gruźlicy krążą wtedy w powietrzu i wraz z ich wdychaniem dochodzi do zakażenia.

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2018 r. wynosiła 14,3 przypadków na 100 tys. ludności. Najczęstszą postacią była gruźlica płuc – zarejestrowano 5224 przypadki, tj. 95,2 proc. wszystkich zachorowań. Zachorowania na gruźlicę pozapłucną (243 przypadki) stanowiły 4,4 proc. ogółu, a najczęstszą jej postacią było gruźlicze zapalenie opłucnej (89 zachorowań), gruźlica obwodowych węzłów chłonnych (36 zachorowań), gruźlica kości i stawów (32 zachorowania), gruźlica narządów moczowo-płciowych (32 zachorowania) oraz gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (11 zachorowań).

Najwięcej przypadków choroby odnotowano u osób w wieku od 45 do 64 lat (45,5 proc.). Zachorowania na gruźlicę dzieci do 14 lat stanowiły 1,2 proc. ogółu zachorowań. U dzieci wykryto 35 przypadków gruźlicy płuc i 17 przypadki gruźlicy pozapłucnej. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej u dzieci była gruźlica węzłów chłonnych klatki piersiowej.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 r. na gruźlicę częściej chorowali mężczyźni – 71,1 proc. ogółu przypadków. Więcej zachorowań na gruźlicę odnotowano w miastach (3439) niż na wsi (2048). Przypadki gruźlicy u cudzoziemców stanowiły 1,8 proc.

Szczepionkę przeciw gruźlicy wynaleziono w 1921 r. W Polsce szczepienie przeciw tej chorobie jest obowiązkowe. Program szczepień ochronnych na rok 2019 przewiduje, że szczepienie może być wykonywane przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego, czyli przed wyjściem ze szpitala – obecnie generalne zalecenie jest takie, że powinno być wykonane w ciągu 24 godzin od urodzenia dziecka.

W przypadku noworodków i małych dzieci szczepienie pozwala ustrzec się przed najgroźniejszymi postaciami choroby, prowadzącymi często do śmierci. W raporcie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie podano, że w 2018 r. BCG (przeciw gruźlicy) zaszczepiono 355 tys. 804 noworodki, które stanowiły 91,7 proc. ogółu żywo urodzonych dzieci w Polsce.

W Polsce istnieje prawny obowiązek zgłaszania przez lekarzy zachorowań na gruźlicę.

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/odra-w-polsce-1217-przypadkow-w-pierwszym-polroczu/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA