Rynek apteczny w kwietniu 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 995 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wzrosła o 359.5 mln zł (+13.6%). W porównaniu z poprzednim miesiącem sprzedaż zmniejszyła się o 108.4 mln zł (-3.5%).

Obrót statystycznej apteki w kwietniu 2019 wyniósł 209 tys. zł, był to wzrost o 19.8% względem analogicznego okresu 2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich analizowanych produktów:

  • sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 mld 40 mln zł i zwiększyła się o 83,6 mln zł (+8.7%),
  • sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 674 mln zł i wzrosła o 81,7 mln zł (+13.8%),
  • sprzedaż odręczna produktów wyniosła 1 256 mln zł i była większa o 193.3 mln zł (+18.2%).

W porównaniu do marca 2019 r. sprzedaż zmniejszyła się we wszystkich segmentach:

  • leków refundowanych spadła o 18.4 mln zł (-1.7%),
  • leków pełnopłatnych o zmniejszyła się o 9.4 mln zł (-1.4%),
  • produktów w sprzedaży odręcznej była mniejsza o 83.7 mln zł (-6.2%).

Średnia cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 21.4 zł i była o 0.5% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. wzrosła o 2.5%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.3 zł (wzrost o 1.6% vs kwiecień 2018).

Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.0 zł (wzrost o 1.7% vs kwiecień 2018).

Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.3 zł (wzrost o 4.8% vs kwiecień 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła 24.3% i była o 0.4 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do marca marża zmniejszyła się o 0.5 pp..

Refundacja leków w kwietniu osiągnęła wartość 782 mln zł, tj. o 11.2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 24.9% i był niższy w przybliżeniu o 0.6 pp. niż w marcu 2019 r., oraz niższy o 1.7 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 35.8 mld zł, o 3.7% więcej niż w 2018 r., natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9.3 mld zł (+3.7% w stosunku do 2018 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/rynek-apteczny-wzrosl-w-segmencie-lekow-pelnoplatnych/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA