Medicalgorithmics S.A., dostawca najnowocześniejszych rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, uzyskał w I kw. 2019 r. 48,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do wyników za I kw. 2018 r. Zwiększył też EBITDA o 7%, do 10,5 mln zł

Istotny wpływ na wzrost przychodów miał wzrost kursu średniego USD/zł o około 12%. Drugim ważnym czynnikiem był wzrost przychodów od pozostałych partnerów o 1,4 mln zł.

Zysk netto firmy wyniósł 4,9 mln zł i był o 0,4 mln zł (8%) niższy od zysku z I kw. 2018 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 4,5 mln zł i jest o 9% większy niż w I kw.  2018 (4,1 mln zł).

EBITDA za raportowany okres wyniosła 10,5 mln zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 7% (9,7 mln zł w I kw. 2018). Marża na sprzedaży wyniosła 12% (16% w I kw. 2018), a marża EBITDA 21% (22% w I kw.  2018).

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną Medi-Lynx, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA w raportowanym okresie była o 6% niższa niż w porównywalnym I kw.  2018 i wyniosła 23 322.

Koszty świadczeń pracowniczych stanowiące najistotniejszą pozycję w strukturze kosztów działalności operacyjnej Grupy (w I kw. 19 odpowiadały za ok 58% wszystkich kosztów), pozostały na tym samym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu z 2018 roku. Działalność Grupy jest oparta na kapitale ludzkim, a głównym zasobem są pracownicy: informatycy, inżynierowie produkcji oraz technicy EKG i specjaliści ds. sprzedaży.

– Oceniamy ten kwartał dobrze. Trzeba podkreślić, że nie odczuliśmy jeszcze docelowego wpływu obniżonych stawek z MultiPlan, o którym informowaliśmy rynek na początku roku 2019.  Jesteśmy w trakcie dużej transformacji działania Grupy. Obecnie ogromy wysiłek wkładamy w zmianę modelu biznesowego, który ma polegać na zawarciu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network). Zakładamy, że to rozwiązanie zapewni dostęp do nowych klientów, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost wolumenu sprzedaży. Jednocześnie prowadzimy szkolenia sprzedawców i pracujemy nad utrzymaniem zawartych już kontraktów. W I kw.  2019 spadły koszty operacyjne o 2,3 mln zł w porównaniu q/q. Możemy się też pochwalić przyznaniem w kwietniu br. kolejnego patentu dotyczącego oferowanych przez spółkę produktów PocketECG i PocketECG CRS, tj. systemów oraz metody zdalnej rejestracji i przetwarzania sygnału EKG oraz bezpiecznej telerehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych. Celem naszej działalności jest proponowanie jak najbardziej zawansowanego technologicznie systemu diagnostycznego – i nad tym pracujemy nieustannie –  komentuje Marek Dziubiński Prezes Medicalgorithmics S.A.

TW

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/medicalgorithmics-zmiana-modelu-biznesowego/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA