Grupa Mercator Medical uzyskała 2 mln zł straty netto w I kwartale 2019 r., wobec 5 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 2 mln zł i był o 75 proc. niższy niż rok wcześniej. Przychody w tym okresie osiągnęły wartość 121 mln zł i były o 36 proc wyższe w ujęciu rocznym. 

Pogorszenie rentowności, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wystąpiło zarówno w segmencie produkcyjnym, jak i dystrybucyjnym. Na marże segmentu dystrybucyjnego wpływ miała konieczność sprzedaży rękawic zakupionych w 2018 r. po wyższych cenach, niż byłoby to możliwe obecnie.

Zbyt optymistycznie oszacowaliśmy popyt w II półroczu 2018 r., przy spadku cen lateksu syntetycznego pod koniec roku 2018 – wyjaśnia Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych w Mercator Medical.

W segmencie produkcyjnym obserwowany był wzrost presji konkurencyjnej, co doprowadziło do spadku cen. Jednocześnie wzrosła cena lateksu naturalnego oraz umocniła się w stosunku do dolara amerykańskiego waluta Tajlandii, w której działa zakład produkcyjny grupy.

W segmencie dystrybucyjnym kumulacja negatywnych zjawisk jest już za nami. Kwiecień pozwala na większy optymizm i oczekiwanie sukcesywnego polepszenia rezultatów od drugiego kwartału – ocenia Witold Kruszewski.

Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z głównych producentów w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niego zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności ok. 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa funkcjonuje globalnie, w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na warszawskiej GPW, pozyskując z emisji akcji 29 mln zł.

Red.

Czytaj:

Mercator Medical inwestuje w fabryki w Polsce i Tajlandii

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA