Neuca  uzyskała w 2018 r. przychody z działalności przychodni, badań klinicznych i telemedycyny w wysokości 126 mln zł. Były one wyższe o 37 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. 88 mln, czyli prawie 70 proc. obrotów wygenerowała sieć przychodni.

Zysk opeacyjny z działalności skierowanej do pacjenta osiągnął wartość 9,7 mln zł, w porównaniu do blisko 0,1 mln zł straty w 2017 r.

Przychody Grupy Neuca w 2018 roku wzrosły o 4 proc., do 7,75 mld zł. Zysk netto ukształtował sięna poziomie 98,3 mln zł, czyli był o 4 proc. większy niż przed rokiem. Bez zdarzeń jednorazowych wynik finansowy netto wyniósł 98,1 mln zł.

W 2018 r. sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia, należących do Grupy Neuca, liczyła 69 placówek. Świadczyły one usługi w zakresie opieki zdrowotnej 155 tys. pacjentów na terenie całego kraju. Grupa miała 28,5 proc. udziałów w rynku hurtu aptecznego. W segmencie aptek niezależnych udziały sięgnęły blisko 31,5 proc.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA