Niepożądane działanie leków. Sprawdź niebezpieczne interakcje

Niepożądane działanie leków zachodzi w przypadku zażywania zbyt dużej liczby farmaceutyków jednocześnie. Powodem jest także interakcja różnych składników nawet dwóch preparatów medycznych, czy przyjmowania tej samej substancji czynnej w różnych lekarstwach.

W praktyce niepożądane działanie leków zachodzi często w sytuacji nieskoordynowanej ordynacji leków przez lekarzy. W medycynie takie przypadki określa się mianem polipragmazji. Polipragmazja jest o tyle groźna, że każdy lek dodany do stosowanej już terapii zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Łatwy dostęp do leków

Niepożądane działanie leków może wywoływać wystąpienie zaparć, skutkujących obniżeniem spożywania pokarmu i płynów. Następstwem jest odwodnienie, które wywołuje „hipotonię ortostatyczną”. Jej efektem są zawroty głowy i sięganie po dodatkowe leki. Tym samym, szczególnie u osób w podeszłym wieku, zwiększa się ryzyko upadków, stłuczeń i bolesnych urazów, zwalczanych z kolei lekami przeciwbólowymi.

Problem polipragmazji dotyczy głównie seniorów, m.in. na skutek występujących u nich przewlekłych chorób. Dodatkowo korzystanie z usług kilku lekarzy specjalistów jednocześnie, łatwy dostęp do leków OTC oraz duży odsetek pacjentów ingerujących w swoją farmakoterapię (ok. 40 proc.) sprawiają, że polipragmazja staje się coraz częstszym zjawiskiem. Według danych, w Polsce osoba ze starszej grupy wiekowej zażywa średnio 7 różnych leków dziennie, w tym 5 przepisanych na receptę.

Dane epidemiologiczne pokazują, iż duży odsetek hospitalizacji następuje na skutek działań niepożądanych leków, wywołanych właśnie polipragmazją. Same leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak ibuprofen czy naproksen) są jedną z pięciu najczęstszych ich przyczyn.

Oprócz hospitalizacji, działania niepożądane leków prowadzą również do pogorszenia jakości życia chorych i obniżenia ich produktywności. Ostatecznym następstwem mogą być zgony. Wszystko to oznacza trudne do oszacowania lecz znaczące koszty indywidualne i społeczne.

Opieka farmaceutyczna

Celem nowoczesnej medycyny powinno być wypracowanie standardów zapewniających bezpieczeństwo farmakoterapii, zgodnie z zasadą „primum non nocere” (po pierwsze nie szkodzić). Ich elementem jest właściwa edukacja pacjentów i ścisła współpraca zawodów medycznych: zwłaszcza lekarzy i farmaceutów w aptekach.

Pomocna może być również optymalizacja leczenia. W rozwiązywaniu problemu polipragmazji pomocne są również programy analizujące możliwe interakcje lekowe. Są to jednak tylko środki pomocnicze, rzeczywistym celem są zmiany systemowe umożliwiające kompleksowe rozwiązanie problemu.

Właściwym krokiem wydaje się zapewnienie dostępu do opieki farmaceutycznej, czyli pełnej synchronizacji leczenia w przychodni i u specjalisty z indywidualnym stosowaniem leków kupowanych w aptekach. Wprowadzenie tego świadczenia jest obecnie rozważane na terytorium RP.

Dobrą prognozą jest pozytywne stanowisko Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków, m.in. dostępu aptek do dokumentacji medycznej pacjenta, opieka farmaceutyczna ma szansę zwiększyć bezpieczeństwo farmakoterapii i obniżyć występowanie zjawiska polipragmazji i ograniczyć niepożądane działanie leków.

Red.

spot_img

Explore more

spot_img

Teva wprowadza zmiany w portfolio leków

Obowiązki związane ze sprzedażą, marketingiem i dystrybucją w Polsce produktu leczniczego Myocet liposomal przejęła od Tevy z początkiem marca 2024 r. firma Cheplapharm, której...

AstraZeneca przejęła dwie globalne spółki biotechnologiczne

AstraZeneca z początkiem 2024 roku sfinalizowała zakup dwóch biotechnologicznych spółek prowadzących zaawansowane badania kliniczne w obszarze onkologii, chorób autoimmunologicznych, a także przeciwdziałania groźnym chorobom...
reakcje krzyżowe alergii

Alergia krzyżowa. Uczulenie na pyłki drzew i żywność

Alergia krzyżowa. Reakcje krzyżowe alergii pomiędzy alergenami wziewnymi i pokarmowymi występują u osób uczulonych na pyłki drzew i przejawiających nietolerancję na niektóre owoce i...

Grupa Sanofi w Polsce restrukturyzuje działalność

Grupa Sanofi w Polsce łączy dwie spółki, upraszcza nazwę prawną oraz przenosi się do nowego biura. Działania te są krokiem w stronę optymalizacji działalności...
Neuca

Neuca: kumulacja zmian w prawie sprzyja hurtowi aptecznemu

Grupa Neuca uzyskała w 2023 roku przychody ze sprzedaży wynoszące 11,8 mld zł (+5,2% rok do roku), a w IV kwartale 2023 roku były...

Krka z 1,81 mld euro przychodów w 2023 roku

Grupa Krka wygenerowała w 2023 roku przychody w wysokości 1,81 mld euro, co oznacza wzrost o 88,9 mln euro(czyli o 5%) w porównaniu do...

Cognizant zaprzęga AI do opracowywania leków

Cognizant udoskonala zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji za pomocą platformy NVIDIA BioNeMo z myślą o rozwiązywaniu złożonych kwestii w sektorze nauk biologicznych związanych z...

Firmy farmaceutyczne pod parasolem ochronnym

Krajowy przemysł farmaceutyczny jest częścią infrastruktury krytycznej państwa, bo braki leków mogą mieć równie dotkliwe konsekwencje, jak atak militarny. Dostęp do nich jest koniecznym...