Zmiany w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży są nieodzowne – alarmują eksperci. Resort zdrowia pracuje nad wdrożeniem reformy, której celem będzie stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim, doświadczającym zaburzeń psychicznych, a także ich rodzinom.

Zgodnie z założeniami planowanych zmian, system ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ma składać się z trzech poziomów referencyjnych:

  • I poziom referencyjny – Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla młodzieży
  • II poziom referencyjny – Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
  • III poziom referencyjny – Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej

Celem reformy jest m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży w kraju właściwej opieki psychiatrycznej – poprzez wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zapobieganie nadmiernemu obciążeniu oddziałów psychiatrycznych – poprzez rozwój pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na pozostałych poziomach referencyjnych.

Stan prac nad reformą:

Zmiana warunków realizacji świadczeń opieki psychiatrycznej

Resort zdrowia informuje, że zakończono etap konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (tzw. rozporządzenie „koszykowe”). Obecnie trwa analiza komentarzy i sugestii oraz przygotowanie zmian projektu uwzględniającego przekazane uwagi.

Projekt rozporządzenia oraz aktualne informacje dotyczącymi procedowania zmian legislacyjnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Prace nad nową wyceną świadczeń

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), przygotowuje nową taryfikację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W związku z pracami, zwracamy się z uprzejmą prośbą do placówek medycznych udzielających świadczeń z tego zakresu o przekazanie danych dotyczących poniesionych rzeczywistych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwego finansowania świadczeń, ministerstwu zależy na zebraniu jak największej liczby danych od zakładów opieki zdrowotnej – apeluje resort zdrowia.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prześle do podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń z zakresu pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży, wniosek z prośbą o przekazanie danych finansowo-księgowych za 2018 r., wraz z instrukcją dotyczącą formy przekazania informacji. Przekazywanie danych będzie się odbywało za pośrednictwem strony internetowej.

Krajowy konsultant w dziedzinie Psychoterapii dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 stycznia 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, wprowadziło nową specjalizację – Psychoterapia dzieci i młodzieży. 1 kwietnia 2019 r. na stanowisko krajowego konsultanta powołana została dr hab. n. med. Agnieszka Słopień. Jednym z pierwszych jej zadań będzie współpraca nad opracowaniem programu specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zasad dotyczących akredytacji ośrodków prowadzących specjalizację.

Projekt POWER 5.4 na realizację projektów przewidujących szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie:

  • psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży,
  • psychoterapii dzieci i młodzieży,
  • terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,
  • kursów lub szkoleń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinach: pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.

Resort planuje w ramach tego projektu skierować wsparcie do grupy 1000 osób. Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej. Planowany okres naboru wniosków to 1 maja – 28 czerwca 2019 r.

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA