Przejęcia Medix przez DOZ oraz Dolnośląskiej Grupy Aptecznej (DGA) przez spółkę Panathe analizuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który skierował do drugiego etapu dwa postępowania dotyczące rynku farmaceutycznego.

Uczestnicy obu koncentracji prowadzą apteki i punkty apteczne. W sprawach tych istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji – podejrzewa UOKiK.

Przejęcie Medix przez DOZ

DOZ  zarządza  aptekami działającymi  pod nazwą  „DOZ Apteki dbam o zdrowie”. Medix jest franczyzobiorcą kilkunastu placówek tej sieci. Z danych przekazanych przez przejmującą spółkę wynika, że po koncentracji mogłoby dojść do ograniczenia konkurencji na niektórych lokalnych rynkach. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie badania rynku weryfikujące otrzymane informacje oraz sprawdzenie relacji pomiędzy DOZ a jego franczyzobiorcami – informuje UOKiK.

Przejęcie Dolnośląskiej Grupy Aptecznej przez Panathea

Działalność grup kapitałowych kontrolujących Panathea oraz DGA pokrywa się w promieniu 1 km na terenie Legnicy i Brzegu. Transakcja może więc oznaczać powstanie pozycji dominującej oraz istotnego ograniczenia konkurencji, do prawidłowej oceny tej koncentracji konieczne więc będzie przeprowadzenie badania rynku – ocenia UOKiK.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację, albo zakazać jej przeprowadzenia.

Na tym etapie spółka może również wycofać wniosek.  Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umorzy prowadzone postępowanie, a zgłoszona koncentracja nie dojdzie do skutku.

TW (źródło: UOKiK)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/solgar-polska-narzucala-ceny-suplementow-diety/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA