Rynek apteczny w lutym 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3 mld 52 mln zł. Obroty w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wzrosły o ponad 235 mln zł (+8.4%). W zestawieniu z poprzednim miesiącem wartość sprzedaży zmniejszyła się o prawie 255 mln zł (-7.7%).

Obrót statystycznej apteki w lutym 2019 r. wyniósł 210.5 tys. zł, był to wzrost o 12.9% względem analogicznego okresu 2018.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów rosła:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła 658 mln zł i była większa o 53.9 mln zł (+8.9%),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 mld 18 mln zł i wzrosła o 85.4 mln zł (+9.2%),
  • sprzedaż odręczna wyniosła ponad 1 mld 356 mln zł i wzrosła o 92.5 mln zł (+7.3%).

W porównaniu do stycznia 2019 r. wartość sprzedaży spadła dla wszystkich segmentów:

  • wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 139.2 mln zł (+9.3%),
  • wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o 61.9 mln zł (-5.7%),
  • wartość sprzedaży recept pełnopłatnych spadła o 46.2 mln zł (-6.6%).

Średnia cena detaliczna leku w lutym wyniosła 21 zł i była minimalnie wyższa niż w poprzednim miesiącu (+0.6%), a względem średniej ceny z lutego 2018 r. wzrosła o 4%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.3 zł (wzrost o 1.7% vs luty 2018).

Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.0 zł (wzrost o 5.3% vs luty 2018).

Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.1 zł (wzrost o 3.8% vs luty 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 24.9% i była o 0.6 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2018 r. Z kolei względem stycznia 2019 r. średnia marża w aptece minimalnie wzrosła – o 0.1 pp.

Refundacja leków w lutym osiągnęła wartość 755 mln zł, tj. o 12.6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 24.7% i był na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu (+0.6 pp.) i roku (+0.9 pp.).

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36 mld zł, o 4.2% więcej niż w 2018 r., natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,3 mld zł (+4.2% w stosunku do 2018 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Czytaj:

Rynek apteczny po 17 dniach marca 2019 roku

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA