Rynek apteczny w marcu 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3 mld 103 mln zł. Wartość sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. spadła o ponad 7.8 mln zł (-0.3%). W stosunku poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 51.4 mln zł (+1.7%).

Obrót statystycznej apteki w marcu 2019 r. wyniósł 215.5 tys. zł, był to wzrost o 4.6% względem analogicznego okresu 2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla leków pełnopłatnych, dla pozostałych segmentów spadła:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła 684 mln zł i była większa o 21,2 mln zł (+3.2%),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 mld 74 mln zł i spadła o 15,7 mln zł (-1.5%),
  • wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 mld 354 mln zł i zmniejszyła się o14,5 mln zł (-1.1%).

W porównaniu do lutego 2019 r.:

  • sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 41.1 mln zł (+4.0%),
  • sprzedaż leków pełnopłatnych o 26 mln zł (+3.9%),
  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej była mniejsza o 16.6 mln zł (-1.2%).

Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 21.3 zł i była o 1.5% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 4.3%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.3 zł (wzrost o 0.7% vs marzec 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.0 zł (wzrost o 3.8% vs marzec 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.4 zł (wzrost o 5.7% vs luty 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 24.8% i była o 0.4 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do lutego marża również nieznacznie spadła o 0.1 pp.

Refundacja leków w marcu osiągnęła wartość 789mln zł, tj. o 1.6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 25.4% i był na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu (+0.7 pp.) i roku (+0.5 pp.).

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 35,9 mld zł, o 3.9% więcej niż w roku 2018, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9.3 mld zł (+4.0% w stosunku do 2018 r.)

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/rynek-apteczny-po-15-dniach-kwietnia-2019-roku/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA