Tofacytynib jest inhibitorem kinazy janusowej, z powodzeniem używanym m.in. w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. W przeprowadzonych niedawno badaniach, wskazano korzyści ze stosowania barycytynibu, innego inhibitora kinazy janusowej, w terapii COVID-19.  W badaniu, którego akronim brzmi STOP-COVID, grupa brazylijskich ekspertów badała zastosowanie tofacytynibu w przypadku hospitalizowanych wskutek COVID-19 pacjentów.

Chorzy byli randomizowani do tofacytynibu 10 mg bądź placebo dwa razy w ciągu dnia do dwóch tygodni bądź czasu wypisu ze szpitala. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek tych chorych, którzy zmarli, lub u których doszło w ciągu 28 dni do niewydolności oddechowej.

Łącznie, zrandomizowano 289 chorych, z których 89% otrzymało glikokortykosteroidy podczas pobytu w szpitalu. Ogółem, odsetek wystąpienia pierwszorzędowych punktów końcowych był równy 18,1% w grupie interwencyjnej oraz 29% w grupie placebo (RR = 0,63; 95% CI: 0,41–0,97). Śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w przeciągu 28 dni miała wystąpić u 2,8% z grupy, którą leczono tofacytynibem oraz u 5,5% osób z grupy placebo (różnica nieistotna statystycznie). Odsetek poważnych zdarzeń niepożądanych miał być natomiast zbliżony w obu grupach.

Tofacytynib redukuje ryzyko śmierci bądź niewydolności oddechowej u chorych, którzy są poddani hospitalizacji z powodu COVID-19, w porównaniu z placebo.

AM/termedia.pl

Powered by WPeMatico

BRAK KOMENTARZY