Ministerstwo Zdrowia przygotowało wojewódzkie podsumowania analiz, dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób. Zostały one opracowane w związku z realizacją projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Mapy potrzeb zdrowotnych to narzędzie, które ma wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Mapy pozwalają monitorować efektywność systemu ochrony zdrowia, gdyż wskazują pożądane i niepożądane zjawiska – informuje resort zdrowia.

Analizy zawarte w mapach ma być porównywalnym źródłem informacji dla wojewodów. Każdy z 16 opublikowanych dokumentów zawiera podsumowanie najważniejszych dla danego województwa informacji zawartych w mapach dla każdej z 30 grup chorób.

W mapach potrzeb zdrowotnych zaprezentowano też prognozy dla wybranych grup chorób:

• W grupach chorób, w których analizowana była opieka paliatywno-hospicyjna, zaprezentowano zapotrzebowanie na miejsca w paliatywno-hospicyjne.

Łączne zapotrzebowanie w opiece hospicyjno/paliatywnej oszacowano na 105,8 tys., z czego 3,8 tys. to miejsca w warunkach stacjonarnych.

• W mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób dziecięcych zaprezentowano wyniki prognostycznego modelu alokacji oddziałów pediatrycznych.

Otrzymane wyniki wskazują, że w latach 2014-2020 zaobserwujemy spadek liczby hospitalizacji ogólnopediatrycznych o ok. o 31 tys., zaś liczba szpitali, które będą odnotowywały co najmniej 700 takich hospitalizacji spadnie z 283 do 267.

• W mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad nowowrodkiem zaprezentowano analogiczny model prognostyczny odnoszący się do alokacji oddziałów położniczych.

Zgodnie z wynikami modelu, w 2020 r. 301 spośród obecnie funkcjonujących w Polsce świadczeniodawców wykazuje potencjał na możliwość przeprowadzenia minimum 400 porodów. Placówki te są niezbędne z punktu zapewnienia szybkiego dostępu do świadczeń położniczych. W pozostałych przypadkach rozważa się zasadność funkcjonowania oddziału o charakterze położniczym.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA