Średnie wynagrodzenie miesięczne oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2014 roku wyniosło 9658 zł brutto – wskazuje Raport Płacowy Antal 2015. Oznacza to niewielki spadek w stosunku do 2013 roku.

Najwyższe wynagrodzenie pracodawcy oferowali Wyższej Kadrze Zarządzającej – w 2014 roku wyniosło ono 17.503 zł brutto.

Na drugim miejscu znaleźli się specjaliści z obszaru Prawa ze średnią 12.460 zł brutto, a tuż za – ze Sprzedaży i Marketingu – w tej dyscyplinie specjaliści i menedżerowie zarabiali średnio 10.380 zł brutto.

Mimo iż średnie wynagrodzenie oferowane w 2014 roku okazało się nieco niższe niż w roku poprzednim, tendencje są bardzo pozytywne, gdyż na spadek wynagrodzenia wpływ miały głównie dwa sektory – Logistyka oraz Bankowość i Ubezpieczenia. Branże te, mimo że odnotowały obniżenie oferowanych wynagrodzeń – o 1620 zł brutto w Logistyce i o 280 zł w Bankowości – są w dobrej kondycji.

Niewielki spadek wynagrodzenia w Bankowości wynika przede wszystkim ze zmniejszonej w stosunku do lat poprzednich, rotacji wśród pracowników. Co więcej, sektor ten jest obecnie rynkiem pracodawcy, na którym dostępna jest duża liczba kandydatów. Pracodawcy nie „przepłacają” więc zatrudnianych osób, ale za to oferują ciekawe wyzwania oraz dodatkowe możliwości rozwoju. Warto też pamiętać, że wynagrodzenia oferowane w poprzednich latach przewyższały stawki.

W Logistyce, podobnie jak w sektorze Bankowość i Ubezpieczenia, główną przyczyną spadku oferowanego wynagrodzenia w 2014 roku w stosunku do roku wcześniejszego, była zdecydowanie większa rotacja wśród specjalistów.

Sektor IT od wielu lat jest niekwestionowanym rynkiem kandydata, co potwierdzają stałe wzrosty wynagrodzeń w tej branży. W 2014 roku średnie wynagrodzenie oferowane specjalistom i menedżerom wyniosło 10.220 zł brutto, co oznacza wzrost o 801 zł w stosunku do roku poprzedniego.

W sektorze Prawa średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2014 roku wyniosło 12.460 zł, czyli niemalże o 2000 zł więcej niż w poprzednim roku.

Pozostałe sektory również odnotowały wzrosty wynagrodzeń w 2014 roku, jednak nie są to tak wielkie różnice. W sektorach Farmacja, Finanse i Księgowość oraz Inżynieria średnie oferowane wynagrodzenia brutto w 2014 roku były bardzo zbliżone do tych z roku poprzedniego – miesięcznie pobory wyniosły odpowiednio 10.167 zł, 8890 zł oraz 8035 zł.

Raport Płacowy Antal 2015 został przygotowany na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich to badanie ankietowe przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie od października do grudnia 2014 roku, na próbie 3947 respondentów z Polski. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z 850 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2014 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby, które mają minimum 2-letnie doświadczenie oraz pracują w średnich i dużych firmach zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami średnimi, brutto miesięcznie.

Źródło: media2.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ