Centrum Monitorowania Jakości oceniło szpitale w Polsce, które odpowiedziały na rozesłaną ankietę. W roku 2015 były to 223 placówki. CMJ przygotowało zestawienia w trzech kategoriach: Ranking „Złota setka”, obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych, Ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący 12 monospecjalistycznych szpitali zabiegowych, oraz Ranking szpitali niezabiegowych, obejmujący 10 jednostek.

W kategorii szpitali wielospecjalistycznych można uzyskać maksymalnie 1000 punktów. Wynik ostateczny jest sumą punktów uzyskanych w trzech obszarach: zarządzanie, jakość opieki i opieka medyczna. Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym szpital musiał uzyskać co najmniej tyle punktów, co 100 szpital „Złotej setki”, czyli 753.

Patrz ranking:

Szpitale zabiegowe wielospecjalistyczne

Szpitale zabiegowe monospecjalistyczne

Szpitale niezabiegowe

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ