Compensa zmienia definicję OIOM na korzyść konsumentów

Udostępnij post:

Po uwagach Prezesa UOKiK Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group podjęła decyzję o zmianie dotychczasowych definicji OIOM oraz Pobyt na OIOM.

  • Po uwagach Prezesa UOKiK Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group podjęła decyzję o zmianie dotychczasowych definicji OIOM oraz Pobyt na OIOM.
  • Zgodnie z nową definicją odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmowała zdarzenia, które nastąpiły w wyniku nagłej, ciężkiej zapaści na zdrowiu i skutkowały poddaniem ubezpieczonego intensywnej terapii medycznej również na oddziałach innych niż OIOM, np. kardiologicznym.
  • Compensa rozpatrzy też ponownie wnioski o wypłatę świadczenia (od 2018 r.), które wcześniej odrzuciła ze względu na brzmienie dotychczasowej definicji.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiła skarga na odmowę wypłaty świadczenia przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Konsument miał wykupione ubezpieczenie m.in. na wypadek pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM). Znalazł się jednak na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Jak wskazał w skardze ubezpieczony, opisując swój pobyt w szpitalu: Dokładnie była to wydzielona sala intensywnej opieki kardiologicznej, wyposażona w specjalistyczny sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych, dla pacjentów pod opieką lekarzy specjalistów. (…) Dokumentacja, którą załączyłem, informuje, że przebywałem na takim Oddziale. Znajdowałem się pod stałą opieką specjalistów intensywnej terapii, zaś anestezjolodzy byli dostępni, zapewniali prawidłowość leczenia i ciągłość postępowania.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Tymczasem zgodnie z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Compensa przewidywała wymóg, aby ubezpieczony pozostawał pod stałą opieką specjalistów anestezjologów i intensywnej terapii oraz nie przebywał na oddziale kardiologicznym, neurologicznym lub diabetologicznym.

Takie definicje wyłączają spod ochrony ubezpieczeniowej osoby, które doznały niespodziewanej zapaści zagrażającej życiu, ale zostały zakwalifikowane do leczenia bezpośrednio na oddziale specjalistycznym, z pominięciem pobytu na OIOM. Tymczasem coraz częściej przyjmowana procedura ratowania życia zakłada praktykę, zgodnie z którą pacjent, który np. wcześniej chorował na serce, w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia od razu kierowany jest na oddział kardiologiczny w szpitalu i poddawany tam intensywnej terapii kardiologicznej. Bardzo ważne jest zatem, aby pacjent jak najszybciej trafił w ręce specjalistów w danej dziedzinie, którzy mają wiedzę i odpowiedni sprzęt, aby uratować mu życie – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Prezes Urzędu odnotował nieprecyzyjną treść w obowiązujących w Compensie definicjach OIOM/OIT i zaapelował o ich zmianę. W uzgodnieniu z UOKiK Compensa przedstawiła nowe definicje, które nie narzucają już wymogu wyłącznego pozostawania w trakcie leczenia pod nadzorem specjalistów anestezjologów i intensywnej terapii ani nie wykluczają poddania ubezpieczonego intensywnej terapii na innych oddziałach, jak np. kardiologicznym, neurologicznym i diabetologicznym. Spółka zmieni definicje zawarte w OWU najpóźniej do końca tego roku, a już teraz będzie rozpatrywać wnioski o wypłatę świadczeń zgodnie z nowym brzmieniem.

Compensa zobowiązała się również, że zawiadomi wszystkich ubezpieczonych, którym od 1 stycznia 2018 r. odmówiła wypłaty świadczeń ze względu na treść dotychczasowych definicji w powyżej wskazanym zakresie, że mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Trwa właśnie wysyłka korespondencji. Compensa rozpatrzy złożone wnioski do 13 września 2021 r.

Nowa definicja OIOM w Compensie

Wyodrębniony organizacyjnie w strukturach Szpitala oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do reanimacji i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych, w którym odbywa się leczenie oraz stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych w przypadku ciężkich stanów niewydolności najważniejszych organów i układów organizmu oraz ciężkich stanów pooperacyjnych oraz w ramach którego możliwym jest podjęcie czynności zastępczych niewydolnych organów lub układów. W rozumieniu OWDU za oddział intensywnej opieki medycznej uważa się również:

a) oddział intensywnej terapii,

b) oddział intensywnego nadzoru medycznego,

c) salę intensywnej opieki medycznej, tj. salę wydzieloną w oddziale Szpitala, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do reanimacji i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych,

w której odbywa się leczenie ciężkich stanów niewydolności najważniejszych organów i układów organizmu oraz ciężkich stanów pooperacyjnych lub odpowiednik takiej sali działający zgodnie z prawem państwa, na terytorium którego się znajduje. Za salę intensywnej opieki medycznej uważa się również salę intensywnej terapii oraz salę intensywnego nadzoru medycznego.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

Powered by WPeMatico

spot_img

Więcej na ten temat

Bioton: aplikacja GensuApp z certyfikatem

Bioton opracował wspólnie z firmą MiyaHealth aplikację GensuApp dla osób z cukrzycą. Uzyskała ona certyfikację ISO 13845:2016 oraz...

Cognizant zaprzęga AI do opracowywania leków

Cognizant udoskonala zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji za pomocą platformy NVIDIA BioNeMo z myślą o rozwiązywaniu złożonych kwestii...

Teva wprowadza zmiany w portfolio leków

Obowiązki związane ze sprzedażą, marketingiem i dystrybucją w Polsce produktu leczniczego Myocet liposomal przejęła od Tevy z początkiem...

AstraZeneca przejęła dwie globalne spółki biotechnologiczne

AstraZeneca z początkiem 2024 roku sfinalizowała zakup dwóch biotechnologicznych spółek prowadzących zaawansowane badania kliniczne w obszarze onkologii, chorób...