Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z ogólnodostępnej apteki do hurtowni farmaceutycznej usłyszała kobieta zatrzymana przez funkcjonariuszy CBA.

Do zatrzymania kobiety, której przedstawiono zarzuty, doszło na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Zdaniem śledczych, zatrzymana uczestniczyła w latach 2015-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej. Zbywała ona leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Sprzedaż leków odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Śledczy ustalili, że wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych, były preparaty medyczne, które znajdowały się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski.

– Prokurator przedstawił zatrzymanej zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej kwalifikowane z art. 126b ustawy prawo farmaceutyczne – mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Zatrzymanie to kontynuacja śledztwa, które swoim zakresem obejmuje obrót lekami, w tym ich wywóz za granicę. Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 18 osobom.

Red. (źródło: PAP)

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ