sobota, 1 kwietnia, 2023

Polska bioinformatyka w medycynie

Polski holding informatyczny Indata rozpoczął badania nad innowacyjnym na skalę światową oprogramowaniem, które przyspieszy proces projektowania leków. Celem programu „Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania...

Polskie rękawice medyczne w RPA, Tajlandii i USA

Przychody ze sprzedaży polskiej spółki Mercator Medical w 2015 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 34,5 proc., do 226 mln zł. Zysk netto zwiększył...

Drugie na świecie centrum neuroterapii

Pierwsze w Europie i drugie na świecie Interwencyjne Centrum Neuroterapii otwarto w klinice Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Będą w nim prowadzone wyjątkowo precyzyjne...

Fundusze prywatno-państwowe na telemedycynę

Nowoczesne technologie w medycynie coraz chętniej wspierane są przez instytucje i fundusze zajmujące się wspieraniem prac badawczo-rozwojowych. Przykładem może być inwestycja w polską spółkę...

Kontrola inwestycji w ochronie zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się wieloletnim programom budowlanym w obszarze szkolnictwa wyższego i służby zdrowia. Zdiagnozowała opóźnienia w terminach i nietrafione szacunki co do...

Mercator Medical z Krakowa inwestuje Tajlandii

Mercator Medical planuje rozbudowę fabryki rękawic medycznych w Tajlandii - chce zbudować ogółem 7 nowych linii do produkcji rękawic, o łącznej wydajności około 140...

PHARMA RANKING


Podróżuj wygodnie!