sobota, 1 kwietnia, 2023

Sąd zmusi rodziców do wysłania dziecka do poradni lekarskiej

Według nauczycieli nawet 30 proc. dzieci w każdej klasie ma problemy emocjonalne lub rozwojowe. Ich edukacja wymaga wsparcia pedagoga lub psychologa. Szkoła nie zmusi...

Leki dla kobiet w ciąży mają być bezpłatne. Jest projekt ustawy

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży gwarantuje projekt ustawy, który 17 grudnia br. przyjął rząd. Zmiana dotyczy najczęściej stosowanych preparatów. Ich wykaz znajdzie się...

Styczniowa lista leków refundowanych – najważniejsze zmiany

Styczniowa lista leków refundowanych przewiduje wprowadzenie wielu nowych pozycji. Dotyczy to programach lekowych, jak i na liście aptecznej. Kolejne opcje terapeutyczne zyskają pacjentki chore...

Nowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego

Nowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego kompleksowo reguluje zasady jego wykonywania – prawa i obowiązki ratowników, sposób ich kształcenia i szkoleń – wynika...

Senat zajmie się ustawą w sprawie zadłużenia szpitali

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że w ciągu 18 miesięcy podejmą inicjatywę ustawodawczą w sprawie zadłużenia szpitali, która będzie odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. 18 listopada...

W publicznym żłobku mogą być tylko zaszczepione dzieci

Tylko zaszczepione dzieci mogą przebywać w publicznym żłobku. Zbieranie w rekrutacji danych o tym, czy wypełniono obowiązek szczepienia, nie stanowi dyskryminacji – uznał Wojewódzki...

Spór rządowy w sprawie refundacji leku na mukowiscydozę

AOTMiT odmówił refundacji nowego leku na mukowiscydozę, a specjaliści zajmujący się leczeniem tej choroby w liście do ministra zdrowia oprotestowali tę decyzję. Resort zdrowia...
Wynagrodzenie zasadnicze lekarza stażysty

Lekarze będą premiowani za efekty leczenia pacjentów

Lekarze będą premiowani za efekty leczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce płacić lekarzom za dobre wyniki ich działań, a nie za wykonane procedury medyczne. Na...

Pakt dla Zdrowia 2030 stworzyły komitety KO, PSL, SLD i PiS

Pakt dla Zdrowia 2030, zawierający priorytety zdrowotne na najbliższe lata, podpisali liderzy czterech największych komitetów: KO, PiS, PSL i SLD . W Pakcie znalazło się...

Rozbito dwie grupy przestępcze wyprowadzające leki z Polski

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, policja i funkcjonariusze ABW zatrzymali 16 osób, które należały do dwóch grup przestępczych wyprowadzających z Polski leki, które były sprzedawane...

Żłobek ma prawo żądać informacji o szczepieniach dzieci

Organ prowadzący żłobek ma prawo żądać informacji o szczepieniach dzieci od ich rodziców lub opiekunów prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę wojewody...

Zmiany na liście refundacyjnej obowiązującej od 1 września 2019 r.

Zmiany na liście refundacyjnej to m.in wycofanie z refundacji aptecznej 29 opakowań leków i suplementów diety, a włączenie do niej 87 innych. Finansowania nie...
rynek apteczny

Europejski rynek apteczny – zamknięty vs otwarty

W Europie (Unia Europejska oraz EFTA) nie ma jednolitych czy dominujących sposobów regulacji kształtujących rynek apteczny, można jednak wyróżnić dwa podstawowe modele: model rynku...

Prezes stowarzyszenia STOP NOP prawomocnie skazana za pomówienie lekarza

Prezes stowarzyszenia STOP NOP prawomocnie skazana za pomówienie lekarza. Justyna Socha pomówiła epidemiologa sugerując, że jest lobbystą firm farmaceutycznych – uznał w Sąd Okręgowy...

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów wzrośnie

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów ustali rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Konieczność wydania nowego aktu wynika z realizacji zmienionej w lipcu 2019 r. ustawy o sposobie...

Nowela Prawa farmaceutycznego podpisana przez prezydenta

Nowela Prawa farmaceutycznego rozszerza katalog leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą. Chodzi o leki dostępne...

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych zaakceptował Senat

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych wyliczane jest w następujący sposób: kwota bazowa, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych, zostanie podwyższona z...

Wyjazdy do sanatorium mają nowe zasady 

Wyjazdy do sanatorium mają nowe zasady - o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do...

PHARMA RANKING


Podróżuj wygodnie!