GeoMedical w Katowicach zawiesił działalność i zgłosił “nagły brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych”. 1 sierpnia 2019 r.  pracownicy śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęli w prywatnym szpitalu kontrolę.  

Od kwietnia ubiegłego roku GeoMedical udzielała świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na oddziale urologicznym, chirurgii plastycznej oraz w pracowniach gastroskopii i kolonoskopii. Szpital poinformował, że złożył wniosek do wojewody małopolskiego i NFZ o wydanie zgody na czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej na oddziałach urologicznym i chirurgii plastycznej. Zarząd GeoMedical złożył ponadto w NFZ zgłoszenie dotyczące “nagłego braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych”.

Kontrolerzy NFZ zweryfikują przekazane nam przez placówkę informacje o zawieszeniu działalności. W obszarze ich zainteresowania będzie przede wszystkim kwestia zabezpieczenia pacjentów – wyjaśnia rzeczniczka śląskiego NFZ, Małgorzata Doros.

Nowoczesny szpital, wybudowany i wyposażony za 150 mln zł, rozpoczął działalność we wrześniu 2017 r. Kontrakty z NFZ zawarł dopiero z początkiem kwietnia 2018 r. Placówka, która nie znalazła się w tzw. sieci szpitali, ubiegała się o kontrakt w konkursie.

W ciągu blisko dwóch lat z usług poradni szpitala skorzystało ponad 9100 pacjentów, a personel placówki wykonał ponad 2000 operacji i zabiegów oraz 1683 badań diagnostycznych. Prezes GeoMedical sp. z o.o., Ewa Foltańska-Dubiel, przyznała, że spółka od początku 2019 r. borykała się z problemem płynności finansowej. Wskazała, że jednym z kluczowych czynników, które wpływały na problemy finansowe szpitala, była właśnie ustawa o tzw. sieci szpitali z 2017 r., która zamknęła drogę do sieci placówek kontraktowanych przez NFZ na zasadzie ryczałtu, w praktyce uniemożliwiając pacjentom korzystanie z usług nowych szpitali w ramach publicznego systemu służby zdrowia.

Jak poinformowała Ewa Foltańska-Dubiel, w marcu 2019 r. została powołana spółka SanGeoMedical. Udział w projekcie nowych partnerów z Equo SA miał zapewnić optymalizację działalności i rozwój szpitala dzięki świadczenie usług zdrowotnych na zasadach komercyjnych. W lipcu spółka SanGeoMedical sp. z o.o. stała się większościowym udziałowcem GeoMedical sp. z o.o.

Niestety, pomimo wielu zapewnień do dzisiaj działania nowych wspólników GeoMedical nie wyszły poza sferę deklaracji. Co więcej, w związku ze złożeniem 12 lipca br. przez wiceprezesa spółki GeoMedical rezygnacji z pełnionej funkcji, zgodnie z zapisami umowy spółki o łącznej reprezentacji, obecnie zarząd spółki nie może funkcjonować. W praktyce jako prezes zarządu nie mam możliwości podpisywania pism związanych z bieżącą działalnością medyczną szpitala. Nie mam też uprawnień do zatwierdzania przelewów, dlatego nie mogę realizować zobowiązań finansowych wobec kontrahentów oraz regulować płatności za wynagrodzenia. Dodatkowo w tym samym dniu GeoMedical otrzymało od nominowanego przez EQUO SA wiceprezesa zarządu SanGeoMedical wezwanie do spłaty dofinansowania, która miała zostać przesunięta, gdyż tak kilka dni wcześniej wspólnicy zgodnie ustalili. Wobec sparaliżowania bieżącej działalności spółki zostałam zmuszona do złożenia rezygnacji z funkcji prezesa zarządu oraz zwołania w najszybszym możliwym terminie, tj. 13 sierpnia 2019 roku, zgromadzenia wspólników celem powołania nowego zarządu – oświadczyła prezes.

Jak informuje, najbliższe dni przyniosą odpowiedź, jaka będzie przyszłość szpitala GeoMedical w Katowicach i świadczonych w jego ramach usług medycznych zakontraktowanych z NFZ.

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/prywatny-szpital-geomedical-w-katowicach-wstrzymal-dzialalnosc/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA