Wsparcie Agencji Badań Medycznych umożliwi zwiększenie dostępu chorych do innowacyjnej terapii oraz opieki. Obecnie brakuje w naszym kraju alternatywnych systemowych terapii dla pacjentów z zaawansowanym rakiem kory nadnerczy po wyczerpaniu chemioterapii pierwszej linii. 

Leczenie, jakie proponuje projekt, będzie stanowić szansę na przedłużenie czasu wolnego od progresji, z częściową remisją choroby u pacjentów, u których wyczerpane zostały nieliczne dostępne standardowe sposoby leczenia.

Cel badania

Podstawowym celem badania ma być ocena efektywności oraz tolerancji terapii inhibitorem punktu kontroli immunologicznej, pembrolizumabem, w zaawansowanym miejscowo, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem kory nadnerczy, po wyczerpaniu chemioterapii pierwszej linii.

Kto zostanie objęty badaniem

Do tego badania, zakwalifikowane zostaną 24 osoby z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo bądź przerzutowego nieoperacyjnego, progresującego raka kory nadnercza. Warunkiem zakwalifikowania się, obok świadomej zgody chorego, będzie wyczerpanie standardowych metod leczenia oraz potwierdzenie progresji w czasie określonym w protokole, wiek > 18 roku życia, stan kliniczny wg ECOG <2 , mierzalna choroba wg RECIST 1.1, adekwatna funkcja szpiku i narządów wewnętrznych, a także skuteczna antykoncepcja w przypadku pacjentów w wieku reprodukcyjnym.

AM/immuno-onkologia.pl

Powered by WPeMatico

BRAK KOMENTARZY