Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty nieustannie się wydłuża. Zgodnie z najnowszym barometrem WHC, czyli raportem, dotyczącym dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, przeprowadzonym przez Fundację Watch Health Care, pacjent na konsultację lekarską oczekuje około 4,1 miesiąca, zaś na badanie diagnostyczne około 2,5 miesiąca, przy czym dostęp do świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neurochirurgii oraz stomatologii poprzedzony jest najdłuższym terminem oczekiwania, wynoszącym kolejno 10,4 oraz 8,4 miesiąca. Przedstawione dane stanowią istotny czynnik oceny jakości całego systemu opieki zdrowotnej, jak i ogólnej kondycji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

JP Medica wyszła naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, gwarantując szereg korzyści i skuteczne modele opieki zdrowotnej, dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Spółka ukierunkowała swoje działanie na udzielanie pomocy w krótkim czasie, przy zachowaniu wysokich standardów świadczonej usługi medycznej, co stanowi odpowiedź na problem wydłużonej etapowości leczenia. Podążając sprawdzonymi metodami, wykorzystywanymi w modelach prywatnej opieki medycznej w państwach zachodnich, JP Medica oferuje usługi telemedyczne, które są w stanie zaspokoić ponad 80 proc. potrzeb ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a więc znacząco przyspieszyć okres leczenia pacjenta.

Firma jest podmiotem nieustannie rozwijającym się pod względem zakresu i sposobu realizacji prywatnej opieki medycznej, tym samym wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, ukierunkowanym na jakość świadczonych usług.

Spółka niewątpliwie wytycza nowe standardy świadczenia usług w prywatnej opiece medycznej, jednocześnie tworząc dostępną dla każdego alternatywną możliwość korzystania z niepublicznego sektora zdrowotnego, co w obecnym czasie post-pandemicznym oraz inflacyjnym jest szczególnie istotne.

W ramach wspomnianych abonamentów medycznych, pacjent może skorzystać zarówno z konsultacji lekarskiej przez telefon lub online, jak i z wizyty w wybranej placówce stacjonarnej o ogólnopolskim zasięgu spośród ponad 1200 partnerskich punktów medycznych, w tym laboratoryjnych.

JP Medica zapewnia również opiekę stomatologiczną oraz diagnostykę laboratoryjną i obrazową. Powyższe czynniki wpływają na znaczącą elastyczność świadczonych usług, skuteczność oraz łatwość w dostępie do opieki medycznej wysoce nieefektywnej w publicznej służbie zdrowia.

Abonamenty, oferowane przez JP Medica są dostosowane do indywidualnego pacjenta nie tylko w zakresie usług, ale również w aspekcie cenowym, dzięki czemu stanowią osiągalne możliwości leczenia prywatnego dla potencjalnego nabywcy.

Ponadto, JP Medica oferuje abonamenty medyczne, będące benefitem pracowniczym w firmach, stawiających na jakość oraz lojalność zatrudnionych pracowników, bowiem pakiety zdrowotne są jednym z najbardziej pożądanych dodatków wynagrodzeniowych, uwidaczniającym pracodawcę na rynku pracy. Abonamenty te składają się nie tylko z szeroko definiowanych konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz zabiegów ambulatoryjnych, ale również opieki stomatologicznej, wizyt domowych, a także transportu medycznego na terenie całej Polski.

PZ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ