Lista refundacyjna maj 2018 – zmiany

Udostępnij post:

Projekt listy majowej przynosi bardzo znaczące zmiany listy leków dla Seniorów – od 1 maja pacjenci po 75. roku życia uzyskają bezpłatny dostęp do kolejnych 30 terapii, które mają zastosowanie m.in. w leczeniu chorób układu oddechowego (astma i POChP), schorzeń zapalnych jelit, niedoczynności tarczycy, chorób reumatycznych i neurologicznych oraz w terapiach przeciwzakrzepowych i przeciwbólowych.

W ramach programów lekowych pacjenci zyskają także dostęp do nowych opcji leczenia akromegalii oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Od maja w aptekach dostępna będzie także nowa terapia złożona stosowana w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia – ostateczny kształt listy majowej może jeszcze ulec zmianie.

Programy lekowe i chemioterapia

W obecnym kształcie wykazu pacjenci z akromegalią w największym stopniu skorzystają ze zmian wprowadzonym od 1 maja. Zostanie dla nich uruchomiony nowy program lekowy z dotychczas niefinansowaną terapią nowym analogiem somatostatyny (pasyreotydem). Pasyreotyd stanowić będzie nową opcję terapeutyczną po wyczerpaniu innych technologii finansowanych obecnie w leczeniu akromegalii – w ramach nowego programu lekowego B.99. „Leczenie akromegalii pasyreotydem”.

Korzystne zmiany dotyczą również pacjentów leczonych z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Pacjenci cierpiący na WZJG uzyskają dostęp do kolejnej, nowej opcji terapeutycznej w ramach istniejącego programu lekowego B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)”. Kryteria włączenia chorych do nowej terapii wedolizumabem umożliwiają leczenie dorosłych pacjentów z rozpoznaną ciężką postacią WZJG z niedostateczną odpowiedzią, nietolerancją lub przeciwwskazaniami do standardowego leczenia (II linia leczenia), u których cyklosporyna jest niewskazana lub przeciwwskazana. Program obejmuję indukcję i leczenie podtrzymujące przez okres do 54 tygodni leczenia.

Ważne zmiany dotyczą także kontynuacji terapii prowadzonej wcześniej w ramach chemioterapii niestandardowej. W pięciu onkologicznych programach lekowych minister zdrowia wprowadził zmiany gwarantujące kontynuację terapii pacjentów, których leczenie było finansowane do 1 kwietnia 2018 r. w ramach programu chemioterapii niestandardowej. Zmiany dotyczą leczenia raka jelita grubego, niedrobnokomórkowego raka płuca, nowotworu neuroendokrynnego trzustki, zaawansowanego raka żołądka oraz skórnych chłoniaków T-komórkowych (ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sézary’ego).

Minister Zdrowia wprowadził także pierwsze odpowiedniki do terapii anagrelidem, w której dotychczas dostępny był tylko jeden produkt. Od 1 maja w ramach chemioterapii dostępne będą dwa kolejne produkty zawierające anagrelid, który ma zastosowanie w leczeniu nadpłytkowości samoistnej, czerwienicy prawdziwej i przewlekłej choroby układu wytwórczego szpiku.

Jednocześnie, od 1 maja w ramach list refundacyjnych nie będzie dostępna terapia lenalidomidem finansowana dotychczas w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego. Terapia lenalidomidem jest jedyną opcją leczenia szpiczaka mnogiego dostępną w ramach programów lekowych, która została wprowadzona do systemu refundacyjnego w listopadzie 2013 roku.

Łącznie usuniętych zostanie 7 SKU stosowanych obecnie w programach lekowych i chemioterapii.

Zmiany w lecznictwie zamkniętym dotyczyć będą także poziomów finansowania. Ceny zbytu zostaną obniżone dla 12 SKU [max. -42%, min: -1%], co przełoży się także na zmiany limitów finansowania.

Od 1 maja limity finansowania zostaną obniżone dla 40 SKU [max. -50%] oraz podwyższone dla 49 SKU [max. 100%]. Zmiany limitów finansowania wynikają przede wszystkim z obniżek cen leków przez producentów, ale również działania mechanizmów refundacyjnych związanych z określeniem limitu w lecznictwie zamkniętym.

Refundacja apteczna

W ramach listy aptecznej Minister Zdrowia objął refundacją nowy lek złożony (kandesartan z amlodypiną), który ma zastosowanie w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Dotychczas w refundacji dostępne były obie wymienione substancje, jednak nie w ramach jednego produktu. Nowa terapia została objęta refundacją we wskazaniu: leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach.

Także w aptekach Minister Zdrowia wprowadził pierwszy odpowiednik. Od 1 maja na wykazie aptecznym dostępny będzie nowy produkt w ramach antybiotykoterapii doksycykliną.

Jednocześnie, od 1 maja z wykazu aptecznego usunięta zostanie terapia doustnym parykalcytolem który jest refundowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek. Parykalcytol jest dostępy w refundacji aptecznej od maja 2016 roku. Obecnie w formie iniekcyjnej jest także refundowany w ramach programu lekowego dedykowanego leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych i ta opcja pozostaje dostępna dla pacjentów.

Od opublikowania listy majowej nie będzie dostępna terapia przeciwjaskrowa tafluprostem, objętego refundacją w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia ocznego. Tafluprost został objęty refundacją w lipcu 2012 roku. Należy do grupy analogów prostaglandyny, których inni przedstawicie pozostaną dostępni dla pacjentów z jaskrą.

Łącznie na listę apteczną wprowadzonych zostanie 49 nowych SKU. Jednocześnie lista majowa zostanie zredukowana o 51 SKU.

Od 1 maja na liście aptecznej obniżone zostaną ceny zbytu dla 102 SKU [max. -57%, min: -0,1%], natomiast dla 1 SKU cena zbytu została podwyższona [27%].

Zmiany w poziomach dopłat pacjentów obejmą w sumie 2 049 pozycji wykazu aptecznego (SKU w ramach kategorii odpłatności pacjenta).

Będą to przede wszystkim wzrosty dopłat dotyczące 1 412 pozycji wykazu, które jednak w większości przypadków (96%) nie przekroczą 10 złotych.

O więcej niż 20 zł pacjenci dopłacą do 15 pozycji wykazu. Najwyższe wzrosty dopłat pacjentów w majowym wykazie będą dotyczyły ponownie części refundowanych leków przeciwwirusowych z walgancyklowirem [5 SKU z maksymalnym wzrostem dopłaty pacjenta o 113,4 zł] oraz leków zawierających worykonazol [5 SKU z maksymalnym wzrostem dopłaty pacjenta o 26,55 zł]. Obie molekuły są stosowane w specjalistycznej terapii – walgancyklowir w profilaktyce i leczeniu zakażenia wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom, natomiast worykonazol, jako lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania, w leczeniu i profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych, w tym także u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami.

Podwyżki dopłat pacjentów dotyczą także terapii przeciwpsychotycznych z olanzapiną [3 SKU z maksymalnym wzrostem dopłaty o 26,30 złotych] oraz opioidowej terapii przeciwbólowej oksykodonem [1 SKU z wzrostem dopłaty o 20,39 złotych], a także leku z filgrastimem [1 SKU z wzrostem dopłaty o 20,26 złotych].

Jednocześnie, dopłaty zostaną obniżone dla 637 pozycji wykazu, z czego w dominującej większości przypadków (99%) obniżki dopłat pacjentów nie przekroczą 10 złotych.

Obniżki większe niż 10 zł dotyczą 5 pozycji wykazu. Pacjenci dopłacą mniej do leków z worykonazolem [2 SKU z maksymalnym spadkiem dopłaty pacjenta o 98,19 zł] i walgancyklowirem [1 SKU z obniżką dopłaty pacjenta o 56,7 zł] oraz do leku z filgrastimem [2 SKU z maksymalnym spadkiem dopłaty pacjenta o 13,81 zł]. Każda z tych obniżek jednostkowych dopłat pacjentów była związana z obniżeniem ceny zbytu przez producenta, jednocześnie w efekcie działania mechanizmów refundacyjnych przełożyła się także na zmiany warunków finansowania w grupach limitowych, do których leki te są zakwalifikowane.

Lista „S”

Na listę bezpłatnych leków dla Seniorów (listę S) włączonych zostanie 30 nowych terapii (130 pozycji wykazu) – w części przypadków stanowiących uzupełnienie opcji terapeutycznych już dostępnych na liście S, ale również będących nowymi opcjami w obszarach terapeutycznych dotychczas nie objętych listą S.

Nowe terapie wprowadzone na listę S mają zastosowanie m.in. w leczeniu chorób oddechowych (astma i POChP), schorzeń zapalnych jelit, niedoczynności tarczycy, chorób reumatycznych i neurologicznych oraz w terapiach przeciwzakrzepowych, przeciwbólowych.

Zmiany odczują przede wszystkim pacjenci po 75. roku życia cierpiący na choroby układu oddechowego (w tym przede wszystkim astmę i POChP). Na listę „S” włączonych zostanie 16 nowych molekuł lub kombinacji molekuł (86 pozycji wykazu), które dotychczas były dostępne dla seniorów w aptekach w ramach pełnej ”wykazowej” dopłaty – w tym 28 pozycji, do których obniżka dopłaty pacjenta 75+ będzie większa niż 20 złotych.

Na listę „S” włączone zostaną także 3 molekuły (27 pozycji) z grupy heparyn drobnocząsteczkowych, stanowiące uzupełnienie już umieszczonych na liście S terapii przeciwzakrzepowych. Od 1 maja dla 21 pozycji leków z tej klasy obniżka dopłaty pacjenta 75+ będzie większa niż 20 złotych.

Istotne obniżenie wydatków jednostkowych ponoszonych przez pacjentów 75+ dotyczyć będzie leków z mesalazyną mającą zastosowanie w chorobach zapalnych jelit, oksykodonem stosowanych w ramach opioidowej terapii przeciwbólowej oraz terapii gabapentyną, która jest stosowana w leczeniu bólu i chorobach neurologicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Zdrowia na konferencji poprzedzającej publikację projektu – w obrębie listy majowej mogą zostać wprowadzone dalsze zmiany związane z prowadzonymi w resorcie rozmowami m.in. o terapiach stosowanych w leczeniu raka nerki i płuca oraz w chorobie Parkinsona.

Źródło: pexps.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

spot_img

Więcej na ten temat

Bioton: aplikacja GensuApp z certyfikatem

Bioton opracował wspólnie z firmą MiyaHealth aplikację GensuApp dla osób z cukrzycą. Uzyskała ona certyfikację ISO 13845:2016 oraz...

Cognizant zaprzęga AI do opracowywania leków

Cognizant udoskonala zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji za pomocą platformy NVIDIA BioNeMo z myślą o rozwiązywaniu złożonych kwestii...

Teva wprowadza zmiany w portfolio leków

Obowiązki związane ze sprzedażą, marketingiem i dystrybucją w Polsce produktu leczniczego Myocet liposomal przejęła od Tevy z początkiem...

AstraZeneca przejęła dwie globalne spółki biotechnologiczne

AstraZeneca z początkiem 2024 roku sfinalizowała zakup dwóch biotechnologicznych spółek prowadzących zaawansowane badania kliniczne w obszarze onkologii, chorób...