Oncoarendi: deklaracje objęcia wszystkich akcji w IPO

Udostępnij post:

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., po zakończonym procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zamknięciu zapisów na akcje oferowane w IPO w transzy inwestorów indywidualnych, pozyskała od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych. Zarząd spółki, w porozumieniu z oferującym, ustalił cenę akcji na 29 zł za jedną akcję.

Całkowita wartość oferty publicznej spółki OncoArendi Therapeutics, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie 58 mln zł brutto. Ustalona została także ostateczna ich liczba na 2 000 000 akcji nowej emisji serii F.

27 marca zakończyły się zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Ostatecznie trafi do nich 140 tys. akcji, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1860 tys. akcji. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 29 marca do 3 kwietnia. Przydział akcji jest planowany w dniu 4 kwietnia.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu w IPO jest Trigon Dom Maklerski S.A. Doradcą spółki w komunikacji z inwestorami i mediami podczas IPO jest agencja relacji inwestorskich CC Group.

Zakończyliśmy z sukcesem bardzo intensywny road show z inwestorami instytucjonalnymi. Od momentu publikacji prospektu każdy dzień mieliśmy wypełniony spotkaniami z potencjalnymi inwestorami. Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Kilkadziesiąt odbytych spotkań potwierdziło żywe zainteresowanie inwestorów naszymi projektami rozwoju nowych leków i perspektywami ich komercjalizacji. Na podstawie złożonych deklaracji objęcia akcji przez inwestorów finansowych oraz indywidualnych wiemy, że popyt znacząco przekroczył podaż. Oznacza to, że nasza spółka została pozytywnie oceniona przez rynek kapitałowy. Na skutek dużego popytu inwestorów instytucjonalnych przesunęliśmy część akcji do tej transzy i jednocześnie spodziewamy się istotnej redukcji dla inwestorów indywidualnych – mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

OncoArendi Therapeutics pozyskane środki z oferty publicznej przeznaczy na finansowanie prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych nowych projektach do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych), prawdopodobni w trakcie I lub II fazy badań klinicznych.

Pozyskane z emisji akcji środki pieniężne umożliwią nam zrealizowanie celów strategicznych, m.in. komercjalizację co najmniej jednego kandydata na lek. Z tego typu transakcji uzyskamy znaczące przychody, które umożliwią nam realizację kolejnych programów badawczych oraz ich komercjalizację, a w perspektywie 5-10 lat wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek światowy – informuje Marcin Szumowski.

OncoArendi Therapeutics S.A., to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne.

OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).

Pierwszy obszar badań to poszukiwanie nowych leków na choroby układu oddechowego związane z procesem zapalnym i włóknieniem tkanki. Najbardziej zaawansowany związek, OATD-01, który został wyłoniony w wyniku trzyletnich prac badawczych, wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia w zwierzęcych modelach chorób układu oddechowego. Może on być stosowany m.in. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Kandydat kliniczny OATD-01 przeszedł już fazę rozwoju przedklinicznego. Badanie kliniczne OATD-01 rozpoczęto we wrześniu 2017 roku, po otrzymaniu przez OncoArendi od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) zgody na rozpoczęcie badań klinicznych. OATD-01, w odróżnieniu od większości terapii na astmę stosowanych w praktyce klinicznej, jest kandydatem na lek niesterydowy, podawany raz dziennie, w formie tabletki. W październiku 2017 roku pierwsza grupa zdrowych ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human”, prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech. Był to moment przełomowy, bo dotychczas nikt jeszcze nie stosował inhibitorów chitynaz u ludzi. OncoArendi spodziewa się otrzymać raport końcowy z badania w maju 2018 r.

Dwie pozostałe cząsteczki w ramach platformy chitynazowej, znajdujące się w fazie zaawansowanych badań, to inhibitory CHIT1, które mogą być stosowane w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza oraz inhibitor białka YKL-40 stosowany do leczenia złośliwych guzów mózgu oraz innych typów nowotworów.

Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest immunoonkologia, która obecnie stanowi najbardziej obiecujące podejście terapeutyczne w leczeniu nowotworów, a jednocześnie najszybciej rosnący segment rynku leków onkologicznych. Najbardziej zaawansowana cząsteczka, OATD-02, należy do grupy inhibitorów arginazy, które odblokowują układ odpornościowy do walki z komórkami nowotworowymi. Połączenie inhibitorów arginazy z innymi immunoterapiami stanowi szansę na znacznie lepszą odpowiedź na leczenie chorych na różne typy nowotworu, w tym pacjentów z guzem mózgu. OATD-02 wykazał efekt terapeutyczny w zwierzęcych modelach nowotworu m.in. raka jelita grubego, płuca czy skóry. Jest to drugi kandydat kliniczny OncoArendi, który został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju przedklinicznego.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas 170 mln zł, z których 135 mln zł pozyskane zostało z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA.

Red. (źródło: OncoArendi)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

spot_img

Więcej na ten temat

Bioton: aplikacja GensuApp z certyfikatem

Bioton opracował wspólnie z firmą MiyaHealth aplikację GensuApp dla osób z cukrzycą. Uzyskała ona certyfikację ISO 13845:2016 oraz...

Cognizant zaprzęga AI do opracowywania leków

Cognizant udoskonala zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji za pomocą platformy NVIDIA BioNeMo z myślą o rozwiązywaniu złożonych kwestii...

Teva wprowadza zmiany w portfolio leków

Obowiązki związane ze sprzedażą, marketingiem i dystrybucją w Polsce produktu leczniczego Myocet liposomal przejęła od Tevy z początkiem...

AstraZeneca przejęła dwie globalne spółki biotechnologiczne

AstraZeneca z początkiem 2024 roku sfinalizowała zakup dwóch biotechnologicznych spółek prowadzących zaawansowane badania kliniczne w obszarze onkologii, chorób...