Wypłata zasiłków chorobowych na prawie 900 tys. zł zakwestionowana została przez ZUS wskutek kontroli zwolnień lekarskich w województwie podkarpackim w pierwszym półroczu tego roku.

ZUS przeprowadził w regionie od stycznia do czerwca br. kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich 4839 osób.

W konsekwencji wobec 433 osób cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 602,5 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 721 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 286 tys. zł – mówi regionalny rzecznik ZUS, Wojciech Dyląg.

Jak przypomniał, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia. W takim przypadku dzień badania przez lekarza orzecznika jest ostatnim dniem niezdolności – wyjaśnia regionalny rzecznik ZUS.

Do przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień uprawniony jest ZUS i płatnicy, czyli pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory przebywający na zwolnieniu wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprawdzamy, czy np. nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego zostało stwierdzone wykonywanie przez pracownika pracy zarobkowej lub wykorzystywanie tego zwolnienia niezgodnie z jego celem – podkreśla Wojciech Dyląg.

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/zus-kontroluje-zwolnienia-lekarskie-i-wstrzymuje-swiadczenia/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA