Rozszerzenie oferty usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości tych świadczeń to główne cele nowego projektu realizowanego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

28 listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację projektu pilotażowego “Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”. Wartość umowy to 73 mln zł. 

Uruchomienie projektu POZ+ to kolejny – po podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej –  etap wzmacniania tego segmentu systemu służby zdrowia.

Na czym polega pilotaż POZ+

Zadaniem podmiotu leczniczego, który przystąpi do pilotażu modelu POZ+ będzie dostarczenie usługi medycznej obejmującej rozszerzony zestaw świadczeń opieki zdrowotnej (świadczenia, które nie były dotychczas w zakresie kompetencji lekarza POZ, lub też wykonywane w zbyt ograniczonym zakresie).

Rozszerzony zestaw świadczeń  będzie składał się z:

  • pierwotnego/podstawowego pakietu usług POZ realizowanego obecnie przez świadczeniodawców – finansowany poza projektem w ramach stawki kapitacyjnej;
  • zarządzania/koordynowania opieką w 11 najpopularniejszych niezakaźnych chorobach przewlekłych w Polsce, m.in. w oparciu o poszerzony zakres badań diagnostycznych i konsultacje specjalistyczne – finansowane poza projektem ze środków krajowych przez płatnika w ramach budżetu powierzonego;
  • profilaktyki dostosowanej do wieku i płci pacjenta (m.in. bilanse zdrowia osób dorosłych) oraz pakietów edukacyjnych koncentrujących się na usługach profilaktycznych i promocji zdrowego trybu życia;
  • fizjoterapii ambulatoryjnej świadczonej w wybranych chorobach przewlekłych– finansowane poza projektem ze środków krajowych przez płatnika w ramach budżetu powierzonego.

Nabór placówek POZ

NFZ przeprowadzi nabór placówek POZ do projektu w styczniu 2018 r.

Red. (źródło: mz.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA