IQVIA Excellence Awards 2019 przyznano za programy wsparcia pacjentów, prowadzone przez producentów farmaceutycznych. Wyróżnienia nadaje firma IQVIA, wraz z Kapitułą Nagrody składającą się z przedstawicieli branżowych stowarzyszeń producentów (Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA). 

Intencją przyznania wyróżnień było ukazanie skali zaangażowania przemysłu w inicjatywy skierowane do pacjentów, które stanowią mało znany, ale istotny element naszego systemu ochrony zdrowia – informują organizatorzy. Do udziału w edycji 2019 zgłoszone zostały projekty mające na celu między innymi profilaktykę zdrowotną, edukację pacjentów oraz przede wszystkim wsparcie pacjenta w zakresie dostępu do wczesnej diagnostyki i leczenia.

Decyzją Kapituły Nagrody wyróżnione zostały 4 projekty (kolejność alfabetyczna):

  1. „Ciśnienie na życie” – Polpharma
  2. „Forum Przeciw Depresji” – Servier
  3. „KiDS – Dzieci i Cukrzyca w Szkołach” – Sanofi
  4. „Test na HCV – Prosty Krok do Zdrowia” – Abbvie

„Ciśnienie na życie” to ogólnopolska kampania edukacyjna firmy Polpharma, dotycząca nadciśnienia tętniczego. Kampanię zainaugurowano w grudniu 2012 r. Ma ona na celu zachęcenie Polaków do regularnych pomiarów ciśnienia oraz edukację w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. Odsłona kampanii z 2018 r. poświęcona była edukacji na temat pierwszej pomocy w zawale serca. Edukacja przebiegała nie tylko we współpracy z mediami i dziennikarzami, ale również w ramach praktycznych warsztatów, podczas których pacjenci, farmaceuci, lekarze i dziennikarze zostali przeszkoleni w zakresie tego jak skutecznie działać, by wykorzystać każdą minutę w przypadku podejrzenia zawału.

Uzasadnienie Kapituły Nagrody:

Kampania „Ciśnienie na życie” organizowana przez firmę Polpharma ma imponujący zasięg. Jest realizowania konsekwentnie od lat osiągając wymierne efekty. Opiera się na prostym przekazie kierowanym do pacjenta, opartym o edukację w zakresie świadomego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Przekłada się to w realny sposób na możliwość ratowania życia w sytuacjach zagrożenia i udowadnia, że działania edukacyjne mogą dawać natychmiastowy efekt. W realizację kampanii zaangażowani są nie tylko pacjenci ale również profesjonaliści medyczni i samorządy lokalne.

„Forum Przeciw Depresji” to kampania organizowana od 2007 r. przez firmę Servier Polska, w ramach której udzielana jest pomoc i wsparcie osobom zmagającym się z problemem depresji oraz ich rodzinom. Jej celem jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija lecz choroba, którą wymaga leczenia i wsparcia. Kampania ma także pomóc przełamać opór i niechęć osób chorych i ich rodzin przed zgłoszeniem się do lekarzy, terapeutów i grup wsparcia. Działania
nakierowane są zarówno na osoby chorujące i ich rodziny, które na co dzień muszą zmagać się z problemem depresji, jak i na osoby zdrowe, które interesują się tym zagadnieniem. Forum Przeciw Depresji odbywa się pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Uzasadnienie Kapituły Nagrody:

Servier przemyślaną kampanią „Forum Przeciwko Depresji” wspiera dzieci zagrożone depresją, od ponad 10 lat oferując rzeczywistą pomoc. Program zapewnia kompleksowe wsparcie, obejmując opieką całe środowisko – dzieci, rodziny oraz szkołę. W ramach kampanii udostępniony jest telefon antydepresyjny, gdzie można uzyskać wsparcie lekarzy specjalistów. Dzięki temu osoby, które nie potrafią zawalczyć o siebie mają szansę uzyskania pomocy. Zaangażowanie w kwestię poprawy opieki zdrowotnej osób z depresją wpisuje się w potrzeby społeczne, które w wielu środowiskach są tematem tabu.

„KiDS – Dzieci i Cukrzyca w Szkołach” firmy Sanofi to inicjatywa prowadzona od 2017 r., której cele obejmują m.in. stworzenie w szkołach bezpiecznego i wspierającego środowiska szkolnego dla dzieci chorych na cukrzycę typu 1, wyrobienie zdrowych nawyków (związanych z odżywianiem i aktywnością ruchową) wśród dzieci i młodzieży oraz edukacja na temat ryzyka cukrzycy typu 2 i zapobiegania chorobie (profilaktyka).

Uzasadnienie Kapituły Nagrody:

Zaadresowanie problemu cukrzycy wśród dzieci wywiera bezpośredni wpływ na ich przyszłość. Wiek szkolny to najlepszy moment na rozpoczęcie działań profilaktyki zdrowotnej – edukacja ma tu kluczowe znaczenie. Realizacja aktywności w wybranym regionie w ramach tego programu jest też doskonałym przykładem odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) w zakresie lokalnego zapobiegania globalnym problemom zdrowotnym, przy wsparciu pracowników oraz lokalnej społeczności. Zaangażowanie studentów medycyny w edukację dzieci bezpośrednio wpływa na budowanie empatii wśród młodych profesjonalistów medycznych w relacji lekarz-pacjent, co w przyszłości pozytywnie wpłynie na jakość opieki zdrowotnej.

„Test na HCV – Prosty krok do zdrowia” to ogólnopolski program badań przesiewowych, realizowany przez firmę AbbVie Polska od 2016 r. Jego celem jest zwiększenie wykrywalności zakażeń wirusem C wśród społeczeństwa oraz ograniczenie powikłań i zmniejszenie śmiertelności związanych z przewlekłym zakażeniem, a w dłuższej perspektywie – zminimalizowanie jego występowania. W ramach programu prowadzone są równolegle, wielokierunkowe działania, mające na celu dotarcie do jak największej grupy osób potencjalnie zakażonych wirusem HCV. Do udziału w akcji zaangażowane zostały organizacje społeczne i ośrodki ochrony zdrowia. Została też zorganizowana kampania edukacyjna.

Uzasadnienie Kapituły Nagrody:

W ramach program „Test na HCV – Prosty krok do zdrowia” firma AbbVie podjęła szereg przemyślanych działań w zakresie jego przeprowadzenia i dotarcia do grup zwiększonego ryzyka. W ramach akcji badań przesiewowych podjęto działania mające na celu bezpośrednie dotarcie do tych grup i umożliwienie im wykonania bezpłatnych testów anty-HCV (m.in. w sanatoriach podczas festiwali i innych wydarzeń plenerowych) co świadczy o innowacyjnym podejściu i ogromnym zaangażowaniu w temat profilaktyki zdrowotnej. Podjętymi działaniami firma osiągnęła wymierne efekty dodatkowo uzyskując ogromny zasięg edukacyjny przełamując, co społecznie jest bardzo istotne, barierę strachu dotyczącą chorób zakaźnych.

Red.

Czytaj:

250 mln zł dla innowacyjnych przedsiębiorców

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA