Kontrole w aptekach w trzecim kwartale 2018 roku

Udostępnij post:

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 249 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 233 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 49 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (76 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (124 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

 • danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:
  • realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;
  • brak daty wystawienia recepty;
  • nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności;
  • brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;
  • wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;
  • wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;
  • realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie;
  • realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;
  • realizacja recepty na lek z grupy 1-N pomimo rozbieżności między ilością substancji czynnej zapisaną słownie i zapisaną liczbowo;
  • realizacja recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie;
  • realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;
  • błędnie ustalona wysokość marży detalicznej dla leków; błędna wycena leków recepturowych;
 • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:
  • niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.);
  • przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, identyfikator oddziału NFZ);
  • niesprawozdanie uprawnień dodatkowych;
  • niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”;
  • niesprawozdanie daty realizacji „od dnia”;
  • brak informacji o wydaniu odpowiednika;
  • niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym;
  • nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
  • nieprzekazanie w zestawieniach szczegółowych ceny hurtowej brutto użytego składnika farmaceutycznego/ opakowania lub przekazanie błędnej ceny hurtowej składnika lub błędnej wartości składnika;
  • przekazanie zestawienia zbiorczego w formie elektronicznej po upływie terminu;
 • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece;
 • nieprzedstawienia recept do kontroli;
 • braku faktur zakupu leków.

Red. (źródło: Departament Kontroli NFZ)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

spot_img

Więcej na ten temat

Bioton: aplikacja GensuApp z certyfikatem

Bioton opracował wspólnie z firmą MiyaHealth aplikację GensuApp dla osób z cukrzycą. Uzyskała ona certyfikację ISO 13845:2016 oraz...

Cognizant zaprzęga AI do opracowywania leków

Cognizant udoskonala zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji za pomocą platformy NVIDIA BioNeMo z myślą o rozwiązywaniu złożonych kwestii...

Teva wprowadza zmiany w portfolio leków

Obowiązki związane ze sprzedażą, marketingiem i dystrybucją w Polsce produktu leczniczego Myocet liposomal przejęła od Tevy z początkiem...

AstraZeneca przejęła dwie globalne spółki biotechnologiczne

AstraZeneca z początkiem 2024 roku sfinalizowała zakup dwóch biotechnologicznych spółek prowadzących zaawansowane badania kliniczne w obszarze onkologii, chorób...