Rynek apteczny w czerwcu 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 844 mln zł. Wartość sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wzrosła o 53,2 mln zł (+1,9%).

Rynek apteczny w stosunku do poprzedniego miesiąca wykazał tendencję spadkową – sprzedaż zmniejszyła się o 125,6 mln zł (-4,2%).

Obrót statystycznej apteki w czerwcu 2019 r. wyniósł 200 tys. zł, był to wzrost o 7,2% wobec analogicznego okresu 2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla segmentu leków pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej:

  • sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 645 mln zł i wzrosła o 21,2 mln zł (+3,4%),
  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 mld 186 mln zł i była większa o 127,5 mln zł (+12,0%),
  • sprzedaż leków refundowanych wyniosła 992 mln zł i zmniejszyła się o 95,6 mln zł (-8,8%).

W porównaniu do maja 2019 r. sprzedaż była mniejsza we wszystkich segmentach:

  • sprzedaż leków refundowanych spadła o 60,5 mln zł (-5,7%),
  • sprzedaż leków pełnopłatnych zmalała o 33,1 mln zł (-4,9%),
  • sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 30,4 mln zł (-2,5%).

Średnia cena detaliczna leku w czerwcu wyniosła 21,4 zł i była o 0,9% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 1,9%.

  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,3 zł (wzrost o 1,2% vs czerwiec 2018).
  • Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26,4 zł (wzrost o 3,9% vs czerwiec 2018).
  • Śednia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,2 zł (wzrost o 3,9% vs czerwiec 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 24,7% i była o 0,2 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do maja marżą zwiększyła się o 0,4 pp.

Refundacja leków w czerwcu osiągnęła wartość 748 mln zł, tj. o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 24,6% i był niższy w przybliżeniu o 0,2 pp. niż w maju 2019 r., oraz niższy o 4,3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie prawie 36,2 mld zł, o 4,6% więcej niż w 2018 r., natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niecałe 9,3 mld zł (+4,1% w stosunku do 2018 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/lista-10-lekow-o-zagrozonej-dostepnosci-ktorych-poszukuja-apteki/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA