Najwyższa Izba Kontroli wykonała ponad 70 kontroli polskiego systemu ochrony zdrowia. Sformułowała 32 propozycje pożądanych zmian. Rekomendacje rozwoju systemu ochrony zdrowia obejmują organizację tego systemu, finansowanie świadczeń, dostęp pacjentów do świadczeń, bezpieczeństwo i prawa pacjentów i obieg informacji w systemie.

Według NIK, polski system ochrony zdrowia nie jest przyjazny dla pacjenta, nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz stwarza problemy kierującym placówkami medycznymi i zatrudnionemu w nich personelowi.

Rekomendacje ogólne NIK dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia:

Zdaniem NIK, należy wprowadzić system oceny jakości udzielanych świadczeń. Zbuduje to zaufanie do systemu. Placówki ochrony zdrowia, które leczą skutecznie i bezpiecznie, powinny być premiowane.

Dostęp do świadczeń zdrowotnych jest głównym czynnikiem decydującym o satysfakcji pacjenta z działania systemu ochrony zdrowia.

Powodzenie reformy systemu ochrony zdrowia zależy od jakości i aktualności danych zawartych w systemach informacyjnych. Nowe systemy informacyjne powinny pozwolić również na lepszą weryfikację świadczeń przedstawianych do rozliczeń z NFZ.

TW (źródło: NIK)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/12-najwiekszych-zagrozen-zdrowotnych/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA