Alior Bank [CPS] PL

Projekt przyjętej przez rząd ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, a także zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy określają zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawować: lekarz dentysta, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Świadczenia będą realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, zaś opieka stomatologiczna – w szkolnych gabinetach stomatologicznych, gabinetach współpracujących zlokalizowanych poza szkołą lub dentobusach. Rodzice będą też mogli wybrać inne miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

Określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia warunków organizacyjnych tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Szkoła ma nieodpłatnie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej. W przypadku braku szkolnego gabinetu dentystycznego, organ prowadzący będzie musiał podpisać umowę z dentobusem lub przychodnnią wykonującą świadczenia stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Red.

Czytaj też: 

NIK – opieka stomatologiczna dzieci i młodzieży

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA