Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi zbiera i przetwarza dane o obrocie produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.

Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych takie jednostki, jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów – informuje resort zdrowia.

Od 1 kwietnia 2019 r. wchodzi obowiązek wysyłania raportów do systemu ZSMOPL przez podmioty rowadzące obrót lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi.

Patrz: Przygotuj się na ZSMOPL

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA