Telemedycyna Polska S.A. uzyskała w 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6 mld 232,7 mln zł, co daje wzrost o 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W 2018 r. spółka poniosła większą stratę (865 tys. zł) niż w roku 2017 (36 tys. zł). Jak wyjaśnia, miniony rok był okresem wzmożonych inwestycji oraz działań rozwojowych, a poniesione wydatki nie miały jeszcze pełnego odzwierciedlenia w przychodach i wynikach.

W tym roku spółka ograniczyła część wydatków dotyczących sprzedaży i marketingu, koncentrując się na optymalizacji rentowności w poszczególnych liniach biznesowych. Szczególną uwagę przykłada do teleopieki kardiologicznej, jako szerszego produktu ubezpieczeniowego.

Jednym z elementów strategii na lata 2019-2020 jest współpraca ze szpitalem powiatowym w Zawierciu, w zakresie dostawy sprzętu kardiologicznego, w ramach projektu „Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowie w opiece zawierciańskim”.

W pierwszych miesiącach 2019 r. firma koncentrowała się na rozwoju utworzonego pod koniec 2018 r. Całodobowego Centrum Ratownictwa Telemedycznego. W jego ramach zespół ratowników medycznych, wspierany przez dyżurujący zespół lekarski, reaguje na wezwania alarmowe wysyłane ze zdalnych opasek SOS, a także innych urządzeń monitorujących.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka osiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które jest czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie. Bezpośrednio świadczy ono usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W jej ramach pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 r. 24 proc. akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. znajduje się w posiadaniu Neuca Med, spółki z Grupy Neuca.

Red.

Czytaj:

Telemedycyna Polska: wzrost przychodów grupy

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA